• Hurtownia elektrotechniczna
  • Adres
  • 43-300 Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 74
  • Godziny pracy
  • Pon. - Pt. 7:30 – 15:30

Automatyka przemysłowa

Automatyka przemysłowa

Dział automatyki przemysłowej obejmuje produkty przeznaczone do automatyzacji procesów produkcyjnych oraz do zarządzania aplikacjami i systemami przemysłowymi. 
Głównymi produktami tego działu w naszej ofercie są czujniki i urządzenia pomiarowe, elementy bezpieczeństwa maszyn oraz sterowniki PLC, panele operatorskie HMI, systemy zdalne i elementy sieciowe.
Zadaniem produktów automatyki przemysłowej jest poprawa wydajności produkcji, poprawa jakości, zwiększenie bezpieczeństwa i kontroli w procesach produkcji przemysłowej, w logistyce, transporcie i innych dziedzinach w których elementy automatyki przemysłowej znajdują zastosowanie. 
Automatyka przemysłowa ma dzisiaj ogromne znaczenie w przedsiębiorstwach przemysłowo-produkcyjnych. Automatyzacja procesów poza poprawą wydajności produkcji zmniejsza ryzyko ludzkich błędów oraz optymalizuje zużycie energii i surowców. Systemy nadzoru i zarządzania produkcją umożliwiają monitorowanie, wizualizację, analizę i zarządzanie procesami produkcyjnymi oraz umożliwiają operatorom optymalizację pracę urządzeń produkcyjnych. 
Oferowane przez naszą firmę produkty automatyki umożliwiają szybszą reakcję na zmieniające się warunki produkcji oraz zwiększają bezpieczeństwo pracowników zarówno poprzez produkty chroniące dostęp do stref niebezpiecznych jaki i przez automatyzację niebezpiecznych procesów produkcyjnych
 

 


Zobacz produkty w naszym sklepie:

Automatyka domowa i przemysłowa

Bezpieczeństwo maszyn

Czujniki

Łączniki krańcowe

 

Detekcja

 

Elementy detekcji w automatyce przemysłowej realizują funkcję wykrywania i stanowią istotne ogniwo wymiany informacji każdego procesu przemysłowego. Podstawowymi produktami detekcji w systemach automatyki przemysłowej są wszelkiego rodzaju czujniki,  wyłączniki krańcowe i urządzenia pomiarowe. Funkcje które realizują zależą od aplikacji, czy konstrukcji maszyny w której są zainstalowane. 

Do najczęściej realizowanych funkcji przez elementy detekcji należą: monitorowanie obecności, zliczanie elementów, kontrola obiektów na przenośnikach, wykrywanie ruchu elementów maszyny itp.

Czujniki i urządzenia pomiarowe służą do pomiaru różnych parametrów  fizycznych takich jak temperatura, ciśnienie, obecność, poziom, prędkość, przemieszczenie i wiele innych. Czujniki te zbierają dane i przekazują je do systemu sterowania. Do najpopularniejszych należą czujniki indukcyjne, pojemnościowe, ultradźwiękowe, czujniki ciśnienia, czujniki optyczne i pomiarowe.

Z kolei łączniki krańcowe realizują funkcję wykrywania ruchu a ich działanie opiera się o zjawisko odziaływania mechanicznego. 
W celu zwiększenia funkcjonalności oraz zakresu zastosowania, niektóre czujniki wyposażeone zostały dodatkowo w funkcje uczenia, które w prosty sposób umożliwiają zdefiniowanie efektywnej strefy działania. Przykładem tej grupy produktów jest cała oferta OsiSense firmy Telemecanique Sensors 


Bezpieczeństwo maszyn

 

Każdy potencjalny użytkownik maszyn, przenośników, podajników i innych urządzeń ma obowiązek zapewnić bezpieczny dostęp do stref pracy maszyny i urządzenia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi maszyny wykorzystuje się różnorakie elementy bezpieczeństwa maszyn. Do najpopularniejszych należą kurtyny bezpieczeństwa, przekaźniki bezpieczeństwa, wyłączniki zatrzymania awaryjnego, łączniki kluczowe, blokady elektromagnetyczne, styczniki bezpieczeństwa, skanery itp. 

Kurtyny bezpieczeństwa to optyczne bariery bezpieczeństwa przeznaczone do kontroli wejścia w strefę niebezpieczną maszyny a tym samym do ochrony osób i urządzeń. Optyczne kurtyny bezpieczeństwa są obecnie najchętniej stosowanym technicznym środkiem ochrony pracowników w przemyśle.  

Nadzór obwodów zatrzymania awaryjnego maszyn i urządzeń realizujemy za pomocą przekaźników bezpieczeństwa. Przekaźniki te są  odpowiedzialne za analizę oraz logikę systemu bezpieczeństwa. 
Nasz oferta obejmuje elementy bezpieczeństwa światowych producentów, między innymi Schneider Electric, Telemecanique Sensors, Panasonic, ABB, Lovato Electric oraz wielu innych.

Kontrola i sterowanie

 

Urządzenia do kontroli i sterowania w automatyce przemysłowej obejmuje takie produkty jak sterowniki programowalne PLC, systemy zdalne I/O, panele operatorski HMI oraz elementy sieciowe i urządzenia peryferyjne.

Sterowniki PLC to urządzenia używane w automatyce przemysłowej do sterowania maszynami i procesami technologicznymi. Fakt, że są one programowalne, pozwala na wykonywanie złożonych operacji, monitorowanie wejść i wyjść, co umożliwia podejmowanie w odpowiednim czasie właściwych decyzji na podstawie określonych warunków procesu. Sterowniki programowalne używane są obecnie w każdej branży przemysłu, w energetyce, infrastrukturze i automatyce budynkowej. 

W obecnej automatyce coraz chętniej stosowane są zdalne systemy rozproszone I/O. Moduły wejść /wyjść pozwalają sterownikowi komunikować się z otoczeniem. Moduły wejść przyjmują sygnały z czujników i innych urządzeń, natomiast moduły wyjść wysyłają sygnały do elementów wykonawczych. Moduły I/O mogą obsługiwać sygnały zarówno cyfrowe jak i analogowe i mogą obsługiwać różne typy czujników, przycisków , przekaźników itp.

Panele HMI to interaktywne urządzenia umożliwiające komunikację między człowiekiem a maszyną. Pokazują parametry pracy maszyny, stany, alarmy inne informację oraz pozwalają kontrolować, zmieniać parametry, uruchamiać i zatrzymać procesy.