• Hurtownia elektrotechniczna
  • Adres
  • 43-300 Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 74
  • Godziny pracy
  • Pon. - Pt. 7:30 – 15:30

Polityka cookies

Polityka cookies

POLITYKA COOKIES WWW.POLIMET.COM.PL

 

1.   Niniejsza Polityka cookies ma na celu przekazanie Ci informacji na temat zasad funkcjonowania naszej strony internetowej dostępnej pod adresem https://polimet.com.pl (dalej jako „Serwis internetowy”) w zakresie działania i stosowania plików cookies lub podobnych technologii. Polityka cookies ma charakter informacyjny i nie wynikają z jej treści dla Ciebie żadne obowiązki (nie jest regulaminem, czy umową).

2.   Administratorem danych osobowych jest "POLIMET" S.Kij Spółka jawna z siedzibą w Bielsku - Białej, ul. Grażyńskiego 74, 43-300 Bielsko Biała, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000003533, NIP: 5470086786, REGON: 070008398 (dalej jako „Administrator”). We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami mailowo na adres: biuro@polimet.com.pl, listownie na adres "POLIMET" S.Kij Sp.j., ul. Grażyńskiego 74, 43-300 Bielsko Biała.

3.   Serwis internetowy używa technologii plików cookies, a także funkcjonalności do niej zbliżone. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis internetowy. Każda osoba odwiedzająca Serwis internetowy ma możliwość wyboru zakresu stosowania plików cookies, a następnie wyrażenia zgody w ramach tzw. banneru cookies, wyświetlanego w czasie pierwszej wizyty w Serwisie internetowym.

4.   Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis internetowy i przeznaczone są do korzystania z Serwisu internetowego. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę Serwisu internetowego, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5.   Pliki cookies wykorzystywane są przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu internetowego. W zależności od wyboru zakresu stosowania plików cookies przez osobę odwiedzającą, pliki cookies mogą być wykorzystywane również w innych celach, jak np. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości, a także w celach marketingowych polegających m.in. na dotarciu z przekazem reklamowym do osób odwiedzających, które wcześniej odwiedziły Serwis internetowy, podczas korzystania przez nich z innych stron internetowych lub portali społecznościowych (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez Administratora).

6.   W zależności od wyboru zakresu stosowania plików cookies zbierają one różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. Niektóre jednak informacje zgromadzone w ten sposób, w zależności od rodzaju plików cookies, mogą zawierać informacje pozwalające na identyfikację osoby odwiedzającej Serwis internetowy, w szczególności w przypadku powiązania ich z innymi danymi. Dotyczy to przede wszystkim plików cookies, których stosowanie wymaga zgody wyrażonej przez osobę odwiedzającą Serwis internetowy. W stosunku do takich informacji zastosowanie mają postanowienia Polityki prywatności dostępnej pod adresem: https://www.polimet.com.pl/polityka-prywatnosci, w tym w szczególności w zakresie praw osoby, której dane dotyczą.

7.   Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i rodzajów plików cookies wykorzystywanych w ramach Serwisu internetowego można znaleźć w ramach banneru cookies, wyświetlanego podczas pierwszej wizyty w Serwisie internetowym, jak również po kliknięciu w przycisk „Ustawienia plików cookies”. W ten sam sposób osoba odwiedzająca Serwis internetowy może w każdej chwili zmienić swoje preferencje w zakresie stosowania plików cookies, w tym również wycofać wcześniej udzielone zgody, bez wpływu na zgodność z prawem działań, których dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.   W zakresie zapewnienia prawidłowego działania Serwisu internetowego pliki cookies stosowane są na podstawie art. 173 ust. 3 pkt 2 Prawa telekomunikacyjnego. W pozostałym zakresie uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies odbywa się na podstawie zgody osoby odwiedzającej Serwis internetowy, wyrażonej w ramach banneru cookies, wyświetlanego w czasie pierwszej wizyty w Serwisie internetowym lub na skutek zmiany ustawień po kliknięciu w przycisk „Ustawienia plików cookies”.

9.   W zakresie w jakim pliki cookies mogą zawierać informacje stanowiące dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci m.in. badania i analizy ruchu na stronie Serwisu internetowego w celu prowadzenia statystyk, jak również prowadzenie działań marketingowych przez Administratora lub podmioty trzecie. W zakresie w jakim te podmioty trzecie będą mieć bezpośredni dostęp do tego rodzaju informacji, wówczas podstawą prawną takiego przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes tych podmiotów trzecich lub odrębna zgoda wyrażona przez osobę odwiedzająca (np. w ramach ustawień prywatności Serwisu społecznościowego). W zakresie w jakim informacje gromadzone w ramach plików cookies niezbędne są do prawidłowego świadczenia usług elektronicznych w ramach Serwisu internetowego podstawą przetwarzania takich informacji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

10.  W zależności od celów i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych informacje zgromadzone przez pliki cookies mogą być przechowywane przez różny okres. Informacje o okresie przechowywania informacji zebranych przez poszczególne pliki cookies można znaleźć w ramach banneru cookies, wyświetlanego podczas pierwszej wizyty w Serwisie internetowym, jak również po kliknięciu w przycisk „Ustawienia plików cookies”. W przypadku gdy informacje zebrane w ramach plików cookies będą stanowić dane osobowe, będą one przechowywane co do zasady do momentu wniesienia sprzeciwu. Dane osobowe mogą być również przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń lub przez czas wymagany przez przepisy prawa. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

11.  Serwis internetowy korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych innych dostawców, którzy w Serwisie Internetowym stosują pliki cookies (pliki cookies podmiotów trzecich). Dostawcami tych narzędzi są podmioty wymienione w punkcie poniżej. Więcej informacji na temat plików cookies tych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności W urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis internetowy mogą być zapisywane pliki cookies pochodzące od tych podmiotów trzecich, którzy mogą być ich samodzielnymi administratorami lub też działać jako współadministratorzy wraz z Administratorem.   

12.  Serwis internetowy korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych, których dostawcami są następujące podmioty, stosujące zewnętrzne pliki cookies:

1)   Google Ireland Limited,

2)   Meta Platforms Ireland Limited,

13.  Niektórzy z wyżej wymienionych dostawców mogą przechowywać dane Użytkowników poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach Twoje dane będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

14.  Serwis internetowy wykorzystuje także dodatkowe funkcje Google Analytics (Funkcje Reklamowe Google Analytics). Możesz to zmienić poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, ale również poprzez ustawienia preferencji reklam Google.