• Hurtownia elektrotechniczna
  • Adres
  • 43-300 Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 74
  • Godziny pracy
  • Pon. - Pt. 7:30 – 15:30

Grupa Inter-Elektro

Grupa Inter-Elektro

Od 2009 roku jesteśmy członkiem Grupy Dystrybucyjnej INTER-ELEKTRO zrzeszonej w IMELCO („International Marketing Electrical Corporation”), największej europejskiej organizacji niezależnych sprzedawców branży elektrycznej. Grupa Dystrybucyjna Inter-Elektro została utworzona w celu reprezentowania wspólnych interesów hurtowni, które do niej należą.

Obecnie Inter-Elektro skupia ponad 50 hurtowni elektrycznych, a ich współdziałanie ma na celu wzmocnienie pozycji całej Grupy jak i poszczególnych jej członków na polskim i europejskim rynku dystrybutorów.

Bliska współpraca ze wszystkimi wiodącymi dostawcami w branży elektrycznej oraz realizacja szeregu wspólnych innowacyjnych projektów jest podstawą dynamicznego rozwoju Inter-Elektro i stałego umacniania pozycji grupy wśród liderów dystrybucji materiałów elektrycznych w Polsce.

Razem możemy więcej !

 

Nadrzędnym celem grupy jest pomnażanie korzyści każdego udziałowca

Każda firma przystępująca do Inter-Elektro uzyskuje siłę dużej grupy przy jednoczesnym zachowaniu niezależności i elastyczności małego podmiotu. Ma to na celu pomnażanie korzyści każdego przynależnego członka. Umożliwia osiągnięcie większego sukcesu dzięki zmniejszeniu zależności od zmienności rynku oraz definiowaniu wspólnych celów i dzieleniu doświadczeń w zakresie sprzedaży produktów elektrotechnicznych.

Przynależność do Inter-Elektro znacząco wpływa na indywidualną pozycję każdego udziałowca na rynku. Poprzez dostęp do umów z wieloma krajowymi i światowymi producentami oraz wspólne negocjacje umów z dostawcami przynosi wymierne efekty finansowe dla każdego członka grupy. Ponadto zapewnia swoim akcjonariuszom bardzo korzystne warunki dostawców różnych usług m. in. w dziedzinach takich jak: Logistyka, Telekomunikacja, Wymiana dokumentów EDI, Terminale płatnicze itp.

 

Synergia działania

 Wspólne działania wielu niezależnych firm oraz wiedza i doświadczenie członków grupy dają efekt synergii w postaci szybszego rozwoju firm i zwiększenia efektywność działania. Integracja działań współpracujących firm zmniejsza koszty przygotowania nowych kierunków rozwoju i zwiększa szansę rynkowego sukcesu. Wspólne zamawianie zasobów i realizacja projektów daje znacznie lepsze efekty niż realizacja ich oddzielnie.

 

Wspólne doświadczenia i wiedza o realnych potrzebach rynku zapewniają bezpieczeństwo inwestowania i gwarantują stabilność członkom grupy.

Największym kapitałem Grupy Inter-Elektro są jej Udziałowcy - stabilne firmy działające na lokalnych rynkach. Główną cechą charakterystyczną tych firm jest stałość kadry o niewielkiej rotacji (często biznes rodzinny), fachowość i dobre rozpoznanie rynku. Dzięki temu Inter-Elektro dysponuje informacją zwrotną o rynku ze strony swoich udziałowców a to umożliwia lepszą dystrybucję przez szybsze wejście na rynek i bezpieczeństwo przy wprowadzaniu nowych produktów.

 

synergia działania

 

Obszary działania

Handel

Inter-Elektro koncentruje swoje główne działania na współpracy z najbardziej znaczącymi polskimi i zagranicznymi dostawcami w branży elektrotechnicznej, zapewniając swoim udziałowcom najlepszą dostępną ofertę, dostosowaną do bieżących zmian rynkowych.

 

Marketing, IT i Usługi

Poza działaniami handlowymi Inter-Elektro prowadzi działania marketingowe, wsparcie w postaci wspólnych rozwiązań IT oraz zapewnia swoim akcjonariuszom bardzo korzystne warunki dostawców różnych usług, w tym logistycznych i IT.

Od 2004 r. Inter-Elektro jest członkiem IMELCO, największej międzynarodowej grupy niezależnych sprzedawców branży elektrotechnicznej.

 

imelco

 

IMELCO (skrót od ang. „International Marketing Electrical Corporation”) jest największą z międzynarodowych grup, zrzeszających niezależnych sprzedawców branży elektrycznej. W jej skład wchodzą przedstawiciele 25-tu krajów z Europy, Australii i Ameryki Północnej. Założona 30 lat temu grupa stanowi największą międzynarodową platformę współpracy niezależnych hurtowni elektrycznych, umożliwiając im nawiązywanie kontaktów z partnerami z różnych krajów, wymianę doświadczeń, negocjowanie wspólnych warunków umów oraz wytyczanie strategicznych kierunków rozwoju, tak aby sukces grupy był zarazem sukcesem każdego pojedynczego udziałowca.

Od samego początku IMELCO zapewnia swoim członkom wartościowe wsparcie, podkreślając istotną rolę niezależnych dystrybutorów z branży elektrotechnicznej oraz rosnące znaczenie współpracy transgranicznej. Skupia przy jednym stole partnerów biznesowych z różnych krajów, umożliwiając wymianę doświadczeń. Negocjuje wspólne ramy umów z dostawcami dla sukcesu każdego członka z osobna i z korzyścią dla całej grupy.

IMELCO łączy mocne strony udziałowców i wykorzystuje efekt synergii.

 

 

Współpraca w ramach IMELCO obejmuje wymianę know-how i danych rynkowych, a także wspólne umowy ramowe dotyczące warunków z dostawcami partnerskimi

Główne cele działania

  • Opracowanie wspólnych strategii i planów działania
  • Wymiana know-how na poziomie międzynarodowym
  • Opracowanie i analiza trendów krajowych i światowych
  • Wspieranie członków w ich codziennej działalności
  • \Wzmacnianie wiodącej pozycji w sektorze niezależnej sprzedaży hurtowej w branży elektrotechnicznej